BESCHERMING VAN DE PRIVACY

Deze site gebruikt cookies van Google Analytics; met deze cookies kunnen we zien voor welke content u de meeste belangstelling heeft en bepaalde problemen opsporen. Uw navigatiegegevens op deze site worden op anonieme wijze naar Google Inc verzonden.

U kunt op elk moment beslissen om de publieksmetingscookies al dan niet te accepteren.

Roche Mazet verplicht zich ertoe uw persoonsgegevens nimer te delen, verkopen of verhuren tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is. Als u persoonsgegevens doorgeeft, zijn deze uitsluitend zichtbaar voor onze medewerkers zodat zij u telefonisch kunnen antwoorden of een e-mail kunnen sturen.

Ingevolge de Franse wetgeving (wet nr. 78-17 op Persoonsgegevens van 6 januari 1978) kunt u uw recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van de op u betrekking hebbende gegevens uitoefenen.
U kunt dit recht uitoefenen door een mail te sturen naar contact@rochemazet.com

Zorg voor het milieu

De zorg voor zo min mogelijk belasting voor milieu en samenleving bij onze activiteiten is geen modegril. Dit ligt in het verlengde van onze inzet voor kwaliteit. We nemen en bevorderen vernieuwende initiatieven om op alle gebieden rekening te houden met de uitdagingen van duurzame ontwikkeling.

Wij verzoeken u hieraan mee te doen door verpakkingen als gescheiden afval aan te bieden.

Alcoholpreventie

In 1980 hebben deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie aangetoond dat de risico's van alcoholgebruik boven een bepaalde drempel toenemen. Aan de hand hiervan bevelen de overheid en gezondheidszorginstanties aan niet meer te drinken dan :
• 2 alcoholeenheden per dag voor vrouwen
• 3 alcoholeenheden per dag voor mannen
• 4 alcoholeenheden voor occasionele consumptie
• 0 alcoholeenheden bij risicosituaties (zwangerschap, medicijngebruike.d.)
en 0 eenheden ten minste een dag per week in alle andere gevallen.